logvrp Kullanım Koşulları

Son Güncelleme: Mart 16, 2015

logvrp.com web sitesine hoşgeldiniz!

Hizmet Koşulları

 1. NetAkıl Hizmet Koşulları ile bağlantılıdır, lütfen dikkatlice okuyunuz.

 2. Bu anlaşma NetAkıl Hizmet Koşulları için tamamlayıcıdır.

 3. Burada geçmeyen konulara,NetAkıl Hizmet Koşullarından ulaşabilirsiniz.

Gizlilik Politikası

 1. NetAkıl Gizlilik Politikası ile bağlantılıdır, lütfen dikkatlice okuyunuz.

 2. Bu anlaşma NetAkıl Gizlilik Politikası için tamamlayıcıdır.

 3. Burada geçmeyen konulara,logvrp Gizlilik Politikasından ulaşabilirsiniz.

Kullanım Koşulları

 1. Hizmet kullanımınız bu Kullanım Politikasının konusudur.

 2. NetAkıl; Herhangi bir zamanda politikalardan birini ihlal ettiğinizi tespit ettiği takdirde, sizi uyarma, hesabınızı askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir.

 3. Herhangi bir zamanda NetAkıl olarak Kullanım koşullarını değiştirmemiz sözkonusu olabilir.Dolayısıyla politikaların burada yayınlanan güncel durumlarını takip etmek ve uymak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

 4. Burada kullanılan tüm büyük harfle yazılmış terimler, aksi belirtilmedeği sürece, koşullar içerisinde belirtilmiş anlamlara sahiptirler.

Yasak İçerik

 1. Uygulamanız veya bu hizmeti kullanan başka bir web sitesi tarafından görüntülenen içerik, aşağıdakilerden birini içeremez:

  1. Yürürlükteki yasaya göre üçüncü şahısların haklarını (örneğin, telif hakkı) ihlal eden içerik,

  2. Kimlik avı,

  3. Kötü amaçlı içerik,

  4. Herhangi bir ceza yasasını, başka herhangi bir yasayı ya da herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal eden, ürün veya hizmetler.

Yasak Eylemler

 1. Sonuç olarak koşullarda tanımlanan ihlaller dolayısıyla, 3.taraflara (kendi son kullanıcınızda olmak üzere) aşağıdakilere izin veremezsiniz:

  1. Herhangi bir başka kişinin mail adresi ile işlem yapmak,

  2. Başkalarına ait özel bilgileri kendisinin bilgisi dahilinde ve lisans izni olmadan yasadışı kullanmak,

  3. Başkalarının (gizlilik ve reklam hakları gibi) yasal haklarını bu hizmeti kullanarak ihlal etmek,

  4. Yasadışı faaliyetleri teşvik etmek ve desteklemek,

  5. Diğer hizmet kullanıcılarına müdehale etmek,

  6. Herhangi yetkisiz ticari bir amaçla hizmeti istismar etmek,

  7. Uyarlamak, çevirmek ya da hizmette değişiklik yapmak,

  8. Telif hakkı, ticari marka veya mülkiyet hakkı gibi hizmette yer alan bildirimleri kaldırmak,

  9. Hizmetin idari ekranının bir parçası olan web sayfalarını yeniden biçimlendirmek,

  10. Hizmeti yasadışı (peer-to-peer) kişiler arası dosya paylaşımı ile bağlantılı olarak kullanmak,

  11. Herhangi bir ceza kanunun, ya da üçüncü tarafların haklarının ihlaline sebep olacak, şiddet ve olumsuz örnek teşkil edecek herhangi bir içerik yayınlamak,

  12. NetAkıl markasına ait olan logo yu değiştirmek,

  13. NetAkıl ürün ve hizmetlerine ulaşmak için ,hizmeti veya hizmetle birlikte geliştirilmiş herhangi bir arayüzü kullanınız.

Kota ve Sınırlar

 1. NetAkıl hizmet kullanımı belirli limit ve kotalara tabidir. Kaynak kullanımını belirtilen limit ve kotalar dahilinde kullanacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

 2. NetAkıl hizmet kaynaklarının kullanımı ile ilgili limit ve kotaları, size önceden haber vermeden istediği zaman değiştirebilme hakkında sahiptir.

 3. Burada yayınlanan limit ve kotaların güncelliğini takip edip uyacağınızı kabul etmiş sayılırsınız:

  1. Kaydet/Veri Al İstasyon Veri Limiti: Maximum günlük 2500 istasyon

  2. Kaydet/Veri Al Araç Veri Limiti: Maximum günlük 250 araç

  3. Kaydet/Veri Al Sipariş Veri Limiti: Maximum 5000 günlük sipariş

  4. İstek uzunluğu: 30 saniye

  5. İstek frekansı: 30 saniye

 4. NetAkıl sunucularının, altyapısının, hizmet ve uygulamalarının çalışmasını olumsuz etkileyecek herhangi bir durum yaratmayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

 5. Bu anlaşmalar NetAkıl hizmetlerinin kullanım oranı limtine tabi olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.Bu oran limitini aşmanız durumunda, NetAkıl istediği takdirde, istediği zamanda, hizmetinizi bloke edebilir, askıya alabilir ya da sonlandırabilir.

 6. Bu anlaşmayla sunulan hizmetleri, NetAkıl hizmetlerinin performansını olumsuz yönde etkileyecek ve kullanım amacınıza aykırı şekilde, aşırı ve gereksiz kullanmayacağınızı kabul ve beyan edersiniz.

Güvenlik

 1. Güvenlik bizim için önceliklidir. Gerekli tüm sistem ve politikaları, kanıtlanmış son teknolojileri kullandık. Bu teknolojiler tüm örgütsel süreçlerin güvenlik yöntemlerini içermektedir. Bu anlaşma ile logvrp nin sizin süreçlerinizle örtüştüğünü kabul ettiğinizi kabul ve beyan edersiniz.

 2. Bu anlaşmayla NetAkıl Gizlilik Politikası ve NetAkıl Güvenlik ilkelerini kabul ve beyan edersiniz.

Geçerlilik ve Harita Veri Doğruluğu

 1. logvrp uygulamasında kullanılan Harita verileri ve hizmetleri Google Maps teknolojisi ile, Google tarafından sağlanmaktadır. Google Maps tarafından sağlanan veri ve hizmetlerden bazıları şunlardır:

  1. Görsel harita

  2. Harita verileri

  3. Yol tarifi verileri

  4. Mesafe verisi

  5. Adresler

  6. Koordinatlar

  7. Coğrafi kodlama

  8. Ters coğrafi kodlama

  9. Trafik verisi

 2. NetAkıl’ın bu veri ve hizmetlerden sorumlu olmadığını kabul edersiniz, aşağıdakiler de dahil olmak üzere:

  1. Harita verisi ve hizmetlerin kullanılabilirliği

  2. Harita verisi ve hizmetlerin geçerliliği

  3. Harita verisi ve hizmetlerin doğruluğu

  4. Harita verisi ve hizmetlerin bütünlüğü

  5. Harita verisi ve hizmetlerin kapsamı

  6. Harita verisi ve hizmetlerin çözünürlüğü

  7. Harita verisinin güncelliği

  8. Son güne kadar olan harita verilerinin tutulması

 3. Aşağıdakileri biliyor ve kabul ediyor sayılırsınız:

  1. Google haritasını kullanmak için Google kullanım koşulları ve politikaları,

  2. logvrp’yi, Google kullanım koşulları ve politikalarına aykırı olarak kullanmamanız gerektiği,

  3. Google Map kullanılabilirliğinin, kendilerinin SLA leri ile tanımlı olduğu.

Gereksinimler

 1. NetAkıl ve bağlı ortaklıkları, iştirakleri, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, ortakları logvrp’nin sizin gereksinimlerinizi karşılayacağına dair hiçbir garanti verme hakları yoktur.

 2. logvrp’nin sizin gereksinimlerinizi karşılayıp karşılayamayacağına ancak kendiniz karar verebilirsiniz

En iyi rota ya da değil

 1. Aşağıdaki maddeleri anlayıp, kabul ettiğiniz varsayılır.

  1. Rota planlama ve rota optimizasyonu doğası matematiksel ve NP-Sert hesaplama olduğundan, rota planlamada kullanılan bu optimizasyon yöntemlerinin küresel optimum (en iyi) sonuçları verdiği kesin olarak söylenemez.

  2. Bu, herhangi bir rota planlayıcısı ve rota optimizasyonu yazılım / uygulama için geçerlidir.

 2. NetAkıl logvrp tarafından oluşturulan rota plan ve optimizasyonlarının, daima kullanıcı için en iyi olduğunu iddia etmez.

 3. Bu nedenle, logvrp’de kullanılan methodlar, tüm iş alanları ve vrp problemleri için, küresel optimum (en iyi) sonuçları veriyor denemez.

 4. logvrp’nin işleyişini değerlendirmek, tamamen sizin kendi sorumluluğunuzdadır.

 5. logvrp’den başka rota plan ve oğtimizasyon yazılım veya hizmetleri, sağladıkları çözümün en iyi sonucu verdiğini söylerlerse inanmayınız.

logvrp performansı

 1. NetAkıl ve bağlı ortaklıkları, iştirakleri, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, ortakları logvrp’nin herzaman aynı performans ölçümlerine sahip olacağı konusunda garanti veremez.

 2. Bu nedenler, you logvrp’nin performansının zamana ve iş alanına göre değişebileceğini kabul ve beyan etmiş sayılırsınız.

Faydalar ve Karlar

 1. logvrp ücretsiz olarak beta periyodunu sunduğu 1.5 yıllık dönemde, yüzlerce kullanıcının rota optimizasyon sonuçlarından elde edilen rota optimizasyon istatistiksel verilerine sahiptir.Minimum, ortalama ve maximum değerler içeren bu bilgiler size optimizasyon konusunda avantaj sağlar. Bu istatistikler bilgilendirme amaçlıdır.NetAkıl size kayıtlı istatistiklerin fayda sağlayacağını garanti etmez.

 2. Bu istatistiksel verilerin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve elde edilen faydaların size faydalı olmayabileceğini kabul ve beyan edersiniz.

 3. Sözkonusu faydaların farklı kullanıcılar ve işalanlarındaki farklılıklar gözönünde bulundurularak yarar sağlama konusunda da farklılıklar göstereceğini kabul ve beyan etmiş olursunuz.

 4. logvrp kullanarak yarar ve kar elde etmek ve tasarruf sağlamak tamamen kullancının sorumluluğundadır.

 5. logvrp yarar, kar ve tasarruflarınızı değerlendirebilmeniz için size kıyaslama araçları, istatistic sonuçları ve analitik raporlar sunar. NetAkıl, Hizmet Koşulları ve diğer yasal dokümanlarda belirtildiği gibi bu araçları istediği zaman kaldırma hakkını saklı tutar.

Özellik değişiklik ve İstekleri

 1. NetAkıl logvrp de dahil olmak üzere hizmetlerini sürekli olarak geliştirecektir.

 2. NetAkıl kullanıcılardan gelen tüm istekleri dinlemeye, anlamaya ve çözüm bulmaya gayret edecektir.

 3. Bu yenilik, geliştirme ve yeni özellik talepleri, herhangi bir NetAkıl hizmetinin içerik, method ve araçlarına özellik ekleme, değiştirme ve silme içerebilir.

 4. NetAkıl değişikler konusunda mümkün olan en kısa süre içerisinde bildirimlerde bulunur.

 5. Ancak, tüm bunların NetAkıl’ın takdirine bağlı olduğunu kabul ve beyan edersiniz.

 6. NetAkıl bilgiledirme ve açıklama yapmadan kullanıcılardan gelen istekleri reddetme hakkını saklı tutar.

 7. NetAkıl zaman zaman sunulan hizmetlerin durumuna bağlı olarak, önceden haber vermeden herhangi bir değişiklik yapabileceği hakkını saklı tutar.

  1. NetAkıl aşağıdakileri yapacağına dair size garanti vermez,

  2. Yeni özelliklerin eklenmesi,

  3. Mevcut özelliklerin değiştirilmesi,

  4. Mevcut özelliklerin silinmesi,

  5. Kullanıcıdan gelen isteğin uyarlanması,

 8. NetAkıl aşağıdakileri yapacağına dair size garanti vermez,

  1. Gereksinimlerinizle örtüşecek değişikliklerin yapılması,

  2. Beklentilerinizle örtüşecek değişikliklerin yapılması,

  3. Değişikliklerin kesintisiz olması,

  4. Değişikliklerin istediğiniz zamanda yapılması,

  5. Değişikliklerin hatasız olması.

Hata / hata çözünürlükleri

 1. NetAkıl logvrp de dahil olmak üzere, NetAkıl hizmetlerinde meydana gelen kritik hataları sürekli olarak çözecektir.

 2. NetAkıl kullanıcılardan gelen problem bildirimlerini dinlemeye, anlamaya ve çözmeye gayret gösterecektir.Bu hataları giderme çözümleri herhangi bir NetAkıl hizmetinin içerik, method ve araçlarına özellik ekleme, değiştirme ve silme gerektirebilir.

 3. NetAkıl mümkün olan enkısa sürede (eğer hata bulursa) hataların durumları ve olası çözüm yöntemleriyle ilgili olarak bilgilendirme yapacaktır. Ancak, tüm bunların NetAkıl’ın takdirine bağlı olduğunu kabul ve beyan edersiniz.

 4. NetAkıl aşağıdakileri yapacağına dair size garanti vermez,

  1. Hataları belirlemek,

  2. Hatalar için çözüm bulmak,

  3. Hatalar için çözümler geliştirmek,

  4. Hataları adreslemek,

  5. Hatanın çözümü ile ilgili tahmini süre vermek (eğer varsa).

 5. NetAkıl aşağıdakileri yapacağına dair size garanti vermez,

  1. Hata çözümü veya düzeltilmesinin gereksinimlerinizle örtüşmesi,

  2. Hata çözümü veya düzeltilmesinin beklentilerinizle örtüşmesi,

  3. Hata çözümü veya düzeltilmesinin kesintisiz olacağı,

  4. Hata çözümü veya düzeltilmesinin zamanında gerçekleşeceği

  5. Hata çözümü veya düzeltilmesinin hatasız olacağı.

Müşteri Hizmetleri

 1. NetAkıl, NetAkıl API'leri için müşteri hizmetleri veya modifikasyonlarsunmak zorunda değildir.Size önceden herhangi bir bildirimde bulunmadan bu hizmetleri sonlandırabilir.

 2. Bu madde aynı zamanda logvrp Müşteri Hizmetleri Politikası‘na da tabidir.