logvrp API Hizmet Koşulları

Son Güncelleme: Mart 16, 2015

logvrp.com web sitesine hoşgeldiniz!

Temel

 1. NetAkıl ürünleri, yazılımları, servisleri ve web sitelerinin kullanım koşulları siz ve NetAkıl arasında bu yasal anlaşma ile belirlenmiş olup, siz ve NetAkıl arasında bir başka anlaşma söz konusu olana kadar geçerli olacaktır.

 2. Bu dokümanın tamamında ürünler için kullanılacak “hizmetler” ifadesi, yazılımları da (sadece web uygulamaları değil, web servisleri, mobil uygulamalar, API ler, SDK lar) içermektedir.

 3. Bu nedenle, logvrp API ve diğer tüm NetAkıl API leri de NetAkıl hizmetleridir.

 4. Bu doküman logvrp API'siyle ilgili özel konuları kapsar.

Hizmet Koşulları

 1. logvrp API, logvrp’nin bir parçası olduğu için, logvrp Hizmet Koşulları bu dokümanın ana hizmet koşullarını oluşturur.logvrp Hizmet Koşullarını da lütfen dikkatlice okuyunuz!

 2. Bu anlaşma logvrp Hizmet Koşulları anlaşmasının tamamlayıcı unsurudur.

 3. Bu anlaşmada yeralmayan özel konularda logvrp Hizmet Koşulları geçerlidir.

Gizlilik Politikası

 1. logvrp API, logvrp’nin bir parçası olduğu için, NetAkıl Gizlilik Politikası geçerlidir.logvrp Gizlilik Politikasını da lütfen dikkatlice okuyunuz!

 2. Bu anlaşmada yer almayan özel konularda NetAkıl Gizlilik Politikası geçerlidir.

Koşulların Kabulü

 1. NetAkıl API lerini kullanmak, ek koşullar, anlaşmalar ve politikalar gerektirebilir.

 2. Eğer bu anlaşma ile diğer ek koşullar, anlaşmalar ve politikalar arasında çelişki olursa ek koşullar, anlaşmalar ve politikalar öncelikli olarak geçerli sayılacaktır.

 3. Herhangi bir şüpheye yer bırakmamak için,diğer ek koşullar, anlaşmalar ve politikalar tarafından değinilmemiş konular, çelişki olarak değerlendirilmez.O durumda bu anlaşma geçerlidir.

 4. Bu anlaşmayı kabul etmeniz veya NetAkıl API si kullanmanız, o andan itibaren bu koşulları geri dönülemez şekilde kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

 5. Eğer bireysel gerçek kişi veya 3.parti bir gerçek veya tüzel kişiliğin temsilcisi, danışmanı, taşeronu iseniz, NetAkıl API lerini kullanmak isteyen bu 3.parti adına bu anlaşmayı kabul etmeye tam yetkili olduğunuzu kabul ve beyan etmiş olursunuz.Ayrıca; anlaşmayı onaylamanız halinde, 3.parti anlaşmayı kabul etmiş, onaylamış sayılır.NetAkıl API lerini kullanmak isteyen 3.kişi adına bu anlaşmayı onaylama ve kabul etme yetkiniz yoksa, bu durumda öncelikle 3.kişiden gerekli yetkileri temin etmeniz gerekir.

Lisanslı Kullanım ve Kısıtlamalar

 1. NetAkıl API lerinin kullanımı dünya genelinde (istisnalar ayrıca belirtilmiştir), size münhasır olmayan, yeniden lisanslanamayan, devredilemez, sınırlı süreli ve kapasiteli kullanım lisansına tabidir.

 2. Sözkonusu kullanım lisansı siz veya NetAkıl tarafından sonlandırılmadığı sürece devam eder.

 3. NetAkıl API lerini kullanmak için,

  1. NetAkıl API sini kullandığınız serviste veya uygulamada, kendi kullanıcılarınıza gizlilik politikası sunmanız, kendi kullanıcılarınızla ilgili bilgileri nasıl ve ne şekilde topladığınızı ve kullandığınızı açık ve net şekilde belirtmeniz gerekir.

  2. NetAkıl API lerine ait uygulama ID sini, herhangi bir uygulama için kullanırsanınız, NetAkıl API lerini uygulama talimatlarını kullanmanız gerekir.Tüm web servis istekleri için her bir uygulama veya hizmet başına sadece tek bir uygulama ID si oluşturulması yeterlidir.Kayıt işlemi için, doğrulama kimlik bilginiz, iletişim ve diğer gerekli bilgilerinizi sağlamalısınız.

  3. Uygulamanızı kullanan kullanıcılarınıza dair, kullanıcı hesaplarına yazılacak spesifik bilgi, yetki ve izinleri ve NetAkıl kullanan kullanıcıların yetki ve izinleri net olarak ortaya konmalıdır.

 4. NetAkıl API lerini kullanırken şunları yapamazsınız:

  1. NetAkıl API lerini kullanmak için istek gönderirken, uygulama kimlik bilginizi saklamak,

  2. Birden çok uygulama ID si oluşturmak amaçlı, herhangi bir script yaratmak ya da hazır bir araç kullanmak,

  3. Oluşturulan herhangi bir uygulama veya sistem için, casus yazılım, reklam veya diğer kötü amaçlı programlar veya kodlar ile NetAkıl API lerini kullanmak,

  4. Herhangi bir yasa veya düzenleme veya fikri mülkiyet hakları, gizlilik hakları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmayıp tüm kişilik haklarını ihlal etmeye yönelik bir amaçla, NetAkıl API lerini kullanmak,

  5. NetAkıl’a ait sunucu, altyapı, servis ve diğer uygulamalarının davranış ve istikrarlı çalışmasını olumsuz etkileyecek şekilde NetAkıl API lerini kullanmak.

  6. NetAkıl API lerini, kullanım amacınıza uygun olmayacak ve hizmetlerin performanslarını düşürecek kadar, aşırı ve gereksiz kullanmak,

  7. Yerel önbellek hariç, NetAkıl API leri tarafından oluşturulmuş, herhangi bir kullanıcı içeriğini 24 saatten fazla saklamak.

 5. NetAkıl API kullanımınız sınırlı oranlara tabidir.Bu limitleri geçmeniz halinde, size bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda NetAkıl API kullanımınız sınırlandırılabilir, bloke edilebilir, askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir.

  Aşağıdaki durumlar için NetAkıl API ve servislerini kullanamazsınız;

  1. Benzer ürün, yazılım, servis ya da başka bir servis oluşturmak amacıyla,

  2. Mevcut rakip ya da benzer bir ürün, yazılım, servis ya da geliştirilmesi düşünülen başka bir servise katkı sağlamak amacıyla,

  3. NetAkıl ve NetAkıl ürün, yazılım ve hizmetlerine zarar vermesi olası herhangi bir durumda NetAkıl API ve servislerini kullanamazsınız.

3.Taraflarla ilişkiler

 1. NetAkıl API lerini kullanacak olan taraf ve kişiler aşağıdaki maddelerden bizzat kendileri sorumlu olacaklardır.

 2. NetAkıl API lerinin telif hakları, ticari markalar, hizmet markaları, uluslararası anlaşmalar ve / veya diğer mülkiyet hakları ve kanunlarla korunması.

 3. NetAkıl haklarını, NetAkıl API leri ve kullanımı ile herhangi bir yazılım bileşeninin geliştirilmesi konusunda saklı tutar.

 4. Bu anlaşmayla, yürürlükteki mülkiyet hakkı yasaları, ve diğer hizmet yasalarına uymayı kabulün yanısıra, logvrp API Hizmet Koşullarını ve içeriğinde belirtilen ilave koşul ve kısıtlamaları da kabul etmiş sayılırsınız.

Fiyatlandırma

 1. Ücretli fiyatladırma planına üye olan müşterilerden herhangi bir ek ücret talep edilmez.Fiyatlandırma logvrp API hizmetini de kapsar.

 2. Ancak, NetAkıl logvrp API fiyatlandırma politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.

 3. Bu anlaşmayla daha sonra logvrp API ye ait ayrı bir ücret politikası olabileceğini veya ayrıca fiyatlandırılabileceğini ya da NetAkıl’ın isterse fiyat politikasını istediği zaman değiştirme hakkının olduğunu kabul etmiş olursunuz.

 4. NetAkıl sizi değişiklikler yapılmadan önce bilgilendirecektir.

Müşteri Hizmetleri

  NetAkıl Müşteri hizmeti sunmak veya NetAkıl API'leri için modifikasyonlar yapmakla yükümlü değildir. Tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda bu tür hizmetleri size bildirmeden feshedebilir.

 1. logvrp Müşteri hizmetleri politikası da bu maddeye tabidir.

Haklar

 1. Genel olarak tüm logvrp API leri NetAkıl API lerinin parçasıdır.

 2. NetAkıl API leri NetAkıl’a aittir.

 3. Size açıkça verildiği beyan edilmediği sürece NetAkıl API lerinin tüm hakları NetAkıl’a aittir.

 4. Bu anlaşma size hiçbir şekilde API Hizmet anlaşması kapsamında herhangi bir mülkiyet, patent, telif hakkı ve fikri mülkiyet hakkı sağlamaz.

 5. NetAkıl API leri lisanslıdır, satılamaz.

Uluslararası kullanım

 1. NetAkıl API lerini, NetAkıl API altyapısı sağlanan ülkeler haricinde bir ülkede kullanmanız durumunda,

  1. Bu API leri kullanmanız durumunda, girmiş olduğunuz (olası kişisel bilgiler de dahil) bilgilerin NetAkıl altyapısının sağlandığı ülkelerde bulundurulduğunu kabul ve beyan etmiş olursunuz.

  2. Ayrıca, NetAkıl’ın bu tür bilgi ve içerik toplaması, kullanması, kayıtlı olarak tutması ve paylaşması o ülkelerin kanunlarına tabidir.

 2. Türkiye Cumhuriyeti yasalarının tamamına uyacağınızı; ürün, hizmet, yazılım ve teknik verilerin ihracat için geçerli kurallarına da uyacağınızı, uygulamaların kullanıcıları olarak kabul ve beyan etmiş olursunuz.

Sonlandırma

NetAkıl, API Hizmet Koşullarının (herhangi bir ek koşullar, koşullar, politikalar ve anlaşmalar dahil) herhangi bir kısmının ihlalinden dolayı, bildirimde bulunmaksızın, NetAkıl API leri kullanım lisansınızı sonlandırabilir.

 1. NetAkıl, kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir zamanda, önceden haber vererek veya vermeden, NetAkıl API'ler, veya herhangi bir bölüme ait kullanma lisansınızı feshedebilir.

 2. NetAkıl API’lerini üçüncü taraflara kullandırmanız durumunda, lisansınızın sonlandırılması ile ilgili NetAkıl’a ait bir sorumluluk olmayacaktır.

NetAkıl API’lerini kullanmayı tamamen bırakıp, lisansınızı sonlandırabilirsiniz.

NetAkıl API’leri lisansınız sona erdirildikten veya herhangi bir nedenle durdurulduktan sonra, hesabınıza ve hesabınızdaki verilere ulaşamazsınız.Size ait NetAkıl API’lerinde kalması sözkonusu verileri NetAkıl silmekle yükümlü değildir.

NetAkıl, NetAkıl API’lerinin kullanımının herhangi bir sebeple sonlandırılması veya durdurulması durumunda, size ait silinebilir veri ve içerikten sorumlu değildir.