Vehicles - v1 - tr

Açıklama

Bu servis, optimizasyonda kullanılacak araçları set eder.

Input

 1. apiKey: logvrp.com web sitesinde, "API Key Yönet" butonununa tıklayarak, API anahtarınıza ulaşabilirsiniz.
 2. computationTicketIDTicket servisini kullanarak alabilirsiniz.
 3. completeVehicleSet: Optimizasyonda kullanılacak olan araçlar.
  1. VehicleSet: Vehicle (Araç) Set bilgisi. Sadece bilgi amaçlıdır, değer önemli değildir.
   1. ID: Vehicle Set ID. 0 kullanabilirsiniz.
   2. SetName: Araç Set İsmi.
   3. RelatedStationSetID: Araç Set ID (Araçların oluşturulma aşamasında yaratılan). 0 kullanabilirsiniz.
   4. OrganizationID: 0 kullanabilirsiniz.
   5. CreatorUserID: 0 kullanabilirsiniz.
   6. CreatorUserName:  "", boş string kullanabilirsiniz.
   7. CreationTime:  "", boş string kullanabilirsiniz.
   8. LastUpdatedUserID: 0 kullanabilirsiniz.
   9. LastUpdatedTime:  "", boş string kullanabilirsiniz..
   10. DataCount: Siparişlerin toplam sayısını belirtin.
   11. IsDeleted: false kullanabilirsiniz.
  2. Vehicles: Bu parametre bir siparişler Array'idir. Bir Araç aşağıdakileri içerir:
   1. ID: Araç ID. integer bir değerdir. Verilen Array içerisinde tekil olmalıdır!
   2. N: Araç Adı. You can use "", empty string.
   3. VID: Araç ID. 0 kullanabilirsiniz.
   4. OID: 0 kullanabilirsiniz.
   5. CID: 0 kullanabilirsiniz.
   6. BID: Başlangıç istasyonu ID'si.Tanımlı değilse 0, tanımlıysa Stations servisinde verilen istasyon ID lerinden biri olmalıdır.
   7. EID: Son istasyon ID'si. Tanımlı değilse 0, tanımlıysa Stations servisinde verilen istasyon ID lerinden biri olmalıdır.
   8. LT: Load Type. integer bir değerdir. Bilinen değerler: 1-Parcel, 2-Passenger, 3-Liquid, 4-Gravel, 5-Frozen, 6-Flammable, 7-Grabage, 8- Garbage, 9-Fragile, -1-CustomType
   9. CP: Kapasite miktarı. float pozitif sayıdır.
   10. CW: Capacity Weight. şimdilik kullanılmamaktadır.0 kullanabilirsiniz.
   11. CV: Capacity Volume. şimdilik kullanılmamaktadır.0 kullanabilirsiniz.
   12. S: Ortalama hız. float pozitif sayıdır.
   13. DC: Mesafe başına maliyet. float pozitif sayıdır.
   14. F: Sabit maliyet. float pozitif sayıdır.
   15. DD: Aracın kalkış tarihi. aracın operasyona en erken başlayabileceği tarih-zaman . string formatında, "\/Date( t ) \/",  "t"  the Unix epoch ise.
   16. A: Aktif. true kullanabilirsiniz.
   17. D: Is Deleted. false kullanabilirsiniz.
   18. Priority: (YENİ) Integer. Araçların öndelik ya da önem değeri. Yüksek öncelik ya da önem derecesine sahip araçlar dah öncelikli olarak kullanılır. Sıfır ya da sıfırdan büyük olmalı.

Output

Data: Result data
Message: Output mesajı
ReturnCode: Return code çıktısı. Eğer "Success"  true değilse değeri kontrol ediniz.
Success: Hata ve beklenmedik durumlarla karşılaşılması durumunda bu değer false olur.
success: Success ile aynıdır.

 

REST - JSON

URL
Input
Body
{
  "apiKey": "API anahtarınız",
  "computationTicketID": "hesaplama için gerekli olan ticket id'niz",
  "completeVehicleSet": {
    "VehicleSet": {
      "ID": 0,
      "SetName": "",
      "RelatedStationSetID": 0,
      "OrganizationID": 0,
      "CreatorUserID": 0,
      "CreatorUserName": "",
      "CreationTime": "2012-09-15 00:00:00",
      "LastUpdatedUserID": 0,
      "LastUpdatedTime": "2012-09-15 00:00:00",
      "DataCount": 0,
      "IsDeleted": false
    },
    "Vehicles": [
      {
        "ID": "-1",
        "N": "Vehicle - 1",
        "VID": 0,
        "OID": 0,
        "CID": 0,
        "BID": "-1",
        "EID": "-1",
        "LT": 1,
        "CP": 5,
        "CW": 0,
        "CV": 0,
        "S": 20,
        "DC": 0.5,
        "F": 5,
        "DD": "\/Date(1282970760000)\/",
        "A": true,
        "D": false,
        "Priority": 0
      },{
        "ID": "-2",
        "N": "Vehicle - 2",
        "VID": 0,
        "OID": 0,
        "CID": 0,
        "BID": "-1",
        "EID": "-1",
        "LT": 1,
        "CP": 5,
        "CW": 0,
        "CV": 0,
        "S": 20,
        "DC": 0.5,
        "F": 5,
        "DD": "\/Date(1282970760000)\/",
        "A": true,
        "D": false,
        "Priority": 0
      }
    ]
  }
}
Headers
Content-Type: application/json

 

Method:
 
POST 
 
Output
Response
{
  "Data": null,
  "Message": null,
  "ReturnCode": 0,
  "Success": true,
  "success": true
}