Stations - v1 - tr

Açıklama

Bu servis, optimizasyon için istasyonları set eder.

Input

 1. apiKey: logvrp.com web sitesinde, "API Key Yönet" butonununa tıklayarak, API anahtarınıza ulaşabilirsiniz.
 2. computationTicketID: Ticket servisini kullanarak alabilirsiniz.
 3. completeStationSet: Optimizasyonda kullanılacak istasyonlar.
  1. DistanceMatrix: Bu servis için null değer olmalıdır. DistanceMatrix servisi tarafından değer atanacaktır.
  2. DurationMatrix: Bu servis için null değer olmalıdır. DistanceMatrix servisi tarafından değer atanacaktır.
  3. StationSet: İstasyon seti bilgisi. Sadece bilgi amaçlıdır. Değerleri önemli değildir.
   1. ID: Station Set ID. 0 kullanabilirsiniz.
   2. SetName: Station Set Name.
   3. RelatedStationSetID: Sadece 0.
   4. OrganizationID: 0 kullanabilirsiniz.
   5. CreatorUserID: 0 kullanabilirsiniz.
   6. CreatorUserName: "", boş string kullanabilirsiniz.
   7. CreationTime: "", boş string kullanabilirsiniz.
   8. LastUpdatedUserID: 0 kullanabilirsiniz.
   9. LastUpdatedTime: "", boş string kullanabilirsiniz.
   10. DataCount: Siparişlerin toplam sayısını belirtin.
   11. IsDeleted: false değer kullanabilirsiniz.
  4. İstasyonlar: Bu parametre istasyonlar Array'ine karşılık gelir. Bir istasyon aşağıdakileri içerir:
   1. ID: Station ID. integer bir değer. Verilen Array içerisinde tekil olmak zorundadır!
   2. N: Station Name.  "", boş string kullanabilirisniz.
   3. Y: Y istasyon koordinatları. -90 <= Y <= 90.
   4. X: X istasyon koordinatları. -180 <= X <= 180.
   5. A:  Aktif  istasyon. true değer kullanabilirsiniz.
   6. DT: Depo İstasyonu. istasyon depo istasyonu ise, true, değilse false kullanınız.
   7. AD: İstasyonun full adresi.  "", boş string kullanabilirsiniz.
   8. AS: İstasyonun kısa adresi. "", boş string kullanabilirsiniz.
   9. C: istasyon da değişiklik oldu mu. false kullanınız.
   10. CID: Creator User ID. 0 kullanabilirsiniz.
   11. D: Is Deleted. false kullanınız.
   12. OID: Organization ID. 0 kullanabilirsiniz.
   13. P: Precedence. 0 kullanabilirsiniz.
   14. SID: Station Set ID. 0 kullanabilirsiniz.
   15. BaseServiceTime: (YENİ) Integer. Saniye cinsinden bir lokasyonda geçmesi öngörülen süre. Örneğin park etme, giriş, çıkış, teslimat, kontrol, vb faaliyetler için bu lokasyonda geçmesi tahmin edilen süre.

Output

Data: Result data
Message: Output mesajı
ReturnCode: Return code çıktısı. Eğer "Success"  true değilse değeri kontrol ediniz.
Success: Hata ve beklenmedik durumlarla karşılaşılması durumunda bu değer false olur.
success: Success ile aynıdır.

 

REST - JSON

URL
Input
Body
{
  "apiKey": "API anahtarınız",
  "computationTicketID": "your computation ticket here",
  "completeStationSet": {
    "StationSet": {
      "ID": 0,
      "SetName": "",
      "RelatedStationSetID": 0,
      "OrganizationID": 0,
      "CreatorUserID": 0,
      "CreatorUserName": "",
      "CreationTime": "2012-09-15 00:00:00",
      "LastUpdatedUserID": 0,
      "LastUpdatedTime": "2012-09-15 00:00:00",
      "DataCount": 5,
      "IsDeleted": false
    },
    "DistanceMatrix": null,
    "DurationMatrix"null,
    "Stations": [
      {
        "ID": "-1",
        "N": "Depot Station",
        "SID": "0",
        "OID": "0",
        "CID": "0",
        "X": "-73.9900875091553",
        "Y": "40.7385430411239",
        "AD": "",
        "AS": "",
        "P": "0",
        "A": "true",
        "DT": "true",
        "D": "false",
        "BaseServiceTime": 0
      },
      {
        "ID": "-2",
        "N": "Station 1",
        "SID": "0",
        "OID": "0",
        "CID": "0",
        "X": "-74.0105152130127",
        "Y": "40.7141509986716",
        "AD": "",
        "AS": "",
        "P": "0",
        "A": "true",
        "DT": "false",
        "D": "false",
        "BaseServiceTime": 0
      },
      {
        "ID": "-3",
        "N": "Station 2",
        "SID": "0",
        "OID": "0",
        "CID": "0",
        "X": "-73.9978981018066",
        "Y": "40.7120691303963",
        "AD": "",
        "AS": "",
        "P": "0",
        "A": "true",
        "DT": "false",
        "D": "false",
        "BaseServiceTime": 0
      },
      {
        "ID": "-4",
        "N": "Station 3",
        "SID": "0",
        "OID": "0",
        "CID": "0",
        "X": "-73.9854526519775",
        "Y": "40.762796123367",
        "AD": "",
        "AS": "",
        "P": "0",
        "A": "true",
        "DT": "false",
        "D": "false",
        "BaseServiceTime": 0
      },
      {
        "ID": "-5",
        "N": "Station 4",
        "SID": "0",
        "OID": "0",
        "CID": "0",
        "X": "-73.9722347259521",
        "Y": "40.7588954203221",
        "AD": "",
        "AS": "",
        "P": "0",
        "A": "true",
        "DT": "false",
        "D": "false",
        "BaseServiceTime": 0
      }
    ]
  }
}
Headers
Content-Type: application/json

 

Method:

 
POST 
 
Output
Response
{
  "Data": null,
  "Message": null,
  "ReturnCode": 0,
  "Success": true,
  "success": true
}