Result - v1 - tr

Açıklama

Bu servis, verilen algoritmanın optimizasyon sonucunu elde etmek için kullanılır.

Input

 1. apiKey: logvrp.com web sitesinde, "API Key Yönet" butonununa tıklayarak, API anahtarınıza ulaşabilirsiniz.
 2. computationTicketID: Ticket servisini kullanarak alabilirsiniz.
 3. algorithmID:  "Optimization" servisi için çalışan algoritma Id'si.

Output

Data: Optimum rotalar ve algoritma tarafından bulunan çözümlerin toplam verileri.
Message: Output mesajı.
ReturnCode: Return code çıktısı. Eğer "Success"  true değilse değeri kontrol ediniz.
Success: Hata ve beklenmedik durumlarla karşılaşılması durumunda bu değer false olur.
success: Success ile aynıdır.

Data: bu servisin içerdiği sonuç nesnesi aşağıdaki gibidir.

 1. AlgorithmID
 2. VRPResultSummary
 3. VRPSolution

VRPResultSummary bu servisin içerdiği sonuç nesnesi aşağıdaki gibidir.

 1. AlgorithmID: Algoritma ID'si
 2. ApplicationUsed: algortimada kullanılan uygulama
 3. AverageCapacityUsed: ortalama kapasite kullanımı
 4. ComputationDate: Hesaplama tarihi ( Yıl-Ay-Gün s:d:s )
 5. ComputationID: Hesaplama ID'si
 6. ComputationTicketID: Hesaplama Ticket ID_
 7. ComputationTime: Hesaplama zamanı
 8. CostUnit: Birim maliyeti. Olası değerler: 1-USD, 2-EUR, 3-GBP, 4-CAD, 5-AUD, 6-JPY, 7-INR, 8-TRY, 0-OTHER
 9. DistanceUnit: Mesafe birimi. Olası değerler: 1-km, 2-mile
 10. ID: Sonuç ID
 11. Invalidities: integer türünde Array. Bu çözümde her integer geçerli bir koda sahiptir.
 12. IsValidResult: geçerli sonuç. çözüm geçerli ise true.
 13. LoadUnit: Yükleme birimi. Olası değerler: 1-Parcel, 2-Passenger, 3-Liquid, 4-Gravel, 5-Frozen, 6-Flammable, 7-Grabage, 8- Garbage, 9-Fragile, -1 -CustomType
 14. OrderCount: girdi olarak verilen sipariş sayısı.
 15. OrderSetID: Order (sipariş) Set ID girdi olarak tanımlanan
 16. OrganizationID: Organizasyon ID'si
 17. RouteCount: Rota sayısı. Optimum çözüm için belirlenen rotaların sayısı.
 18. StationSetID: Station (istasyon) Set girdi olarak tanımlanan
 19. TotalCost: Toplam maliyet. çözümün toplam maliyeti.
 20. TotalDistance: Toplam mesafe. çözümün toplam mesafesi.
 21. TotalLoad: Toplam yük. Yük tiplerinin birbirinden farklı olması durumunda, kendi aralarında toplanır.
 22. TotalTravelTime: Toplam seyahat süresi. çözümde yer alan tüm araçların toplam seyahat süreleri.
 23. UnservedOrderCount: Gerçekleştirilemeyen sipariş sayısı. tüm siparişlerin sağlanamaması durumunda, bu siparişlerin sayısı.
 24. UserID: Kullanıcı ID'si.
 25. VehicleCount: Araç Sayısı girdi olarak tanımlanan.
 26. VehicleSetID: Vehicle (Araç) Set ID girdi olarak tanımlanan.

VRPSolution: bu servisin içerdiği sonuç nesnesi aşağıdaki gibidir.

 1. Cost: Tüm rotaların toplam maliyeti.
 2. Distance: Tüm rotaların toplam mesafesi.
 3. IsValid: IsValid. true or false.
 4. MaxArrival: Maximum varış tarih ve zamanı. string formatında, "\/Date( t ) \/",  "t"  the Unix epoch ise.
 5. MinDeparture: Min kalkış tarih ve zamanı. string formatında, "\/Date( t ) \/",  "t"  the Unix epoch ise.
 6. UnservedOrders: bu parametre bir dizidir. (order IDs)_
 7. VrpRoutes: Rota Array'i. Bir rota nesnesi aşağıdakilere sahiptir:
  1. Cost: Rota maliyeti (sabit maliyet + (mesafe başı maliyet x rota mesafesi))
  2. Distance: Rota mesafesi.
  3. Orders: rotada yer alan order (sipariş) ID lerin Array'i.integer array.
  4. Time: rotanın toplam zamanı.
  5. VehicleID: rotada yer alan araç ID.
  6. Jobs: rotada yer alan görev adımları Array'i. (teslim alma ve/veya teslim etme görevleri) . Bir görevde, bir araç bir istasyonu ziyaret eder. Her görev aşağıdakileri içerir.
   1. StationID: bir göreve ait aşamanın Station ID'si . Bir görevde, bir araç bir istasyonu ziyaret eder ve servis yapar.
   2. VehicleID: İstasyona servis verecek araç ID'si..
   3. Arrival: istasyona varış tarih ve zamanı. string formatında, "\/Date( t ) \/",  "t"  the Unix epoch ise.
   4. Duration: görev süresi (teslim alma süresi + teslim etme süresi, i.e. yükleme süresi + boşaltma süresi). süre ISO string'dir, Formatı:"PxDTyHzM" where x days, y hours, z minutes. Check: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-2-20010502/#duration
   5. Leaving: İstasyondan ayrılış tarih ve zamanı. string formatında, "\/Date( t ) \/",  "t"  the Unix epoch ise.
   6. Pickups: teslim alınacak sipariş ID'leri Array'i.integer bir Array'dir.
   7. Deliveries: teslim edilecek sipariş ID'leri Array'i. integer bir Array'dir.integer bir Array'dir.
   8. LoadAfter: istasyondan ayrıldıktan sonra kalan yük miktarı.
   9. LoadBefore: istasyona varmadan önceki yük miktarı.
   10. Load: İstasyonda yüklenecek/bindirilecek yük miktarı.
   11. UnLoad: İstasyonda indirilecek/boşaltılacak yük miktarı.
   12. LoadWeightAfter: (YENİ) İstasyondan ayrıldıktan sonra araçta kalan ağırlık. Eğer siparişlerin ağırlık değeri sıfırsa, bu değer de sıfır olur. Bu durumda sadece siparişteki miktar veya hacim kullanılır.
   13. LoadWeightBefore: (YENİ) İstasyona varmadan önceki araçtaki ağırlık. Eğer siparişlerin ağırlık değeri sıfırsa, bu değer de sıfır olur. Bu durumda sadece siparişteki miktar veya hacim kullanılır.
   14. LoadWeight: (YENİ) İstastonda araca yüklenecek ağırlık. Eğer siparişlerin ağırlık değeri sıfırsa, bu değer de sıfır olur. Bu durumda sadece siparişteki miktar veya hacim kullanılır.
   15. UnLoadWeight: (YENİ) İstastonda araçtan indirilecek ağırlık. Eğer siparişlerin ağırlık değeri sıfırsa, bu değer de sıfır olur. Bu durumda sadece siparişteki miktar veya hacim kullanılır.
   16. LoadVolumeAfter: (YENİ) İstasyondan ayrıldıktan sonra araçta kalan hacim. Eğer siparişlerin hacim değeri sıfırsa, bu değer de sıfır olur. Bu durumda sadece siparişteki miktar veya ağırlık kullanılır.
   17. LoadVolumeBefore: (YENİ) İstasyona varmadan önceki araçtaki hacim. Eğer siparişlerin hacim değeri sıfırsa, bu değer de sıfır olur. Bu durumda sadece siparişteki miktar veya ağırlık kullanılır.
   18. LoadVolume: (YENİ) İstastonda araca yüklenecek hacim. Eğer siparişlerin hacim değeri sıfırsa, bu değer de sıfır olur. Bu durumda sadece siparişteki miktar veya ağırlık kullanılır.
   19. UnLoadVolume: (YENİ) İstastonda araçtan indirilecek hacim. Eğer siparişlerin hacim değeri sıfırsa, bu değer de sıfır olur. Bu durumda sadece siparişteki miktar veya ağırlık kullanılır.

REST - JSON

URL
Input
Body
{
  "Data": {
    "AlgorithmID": 1,
    "VRPResultSummary": {
      "AlgorithmID": 1,
      "ApplicationUsed": "logvrp",
      "AvarageCapacityUsage": 35,
      "ComputationDate": "2012-09-17 22:34:11",
      "ComputationID": 44946,
      "ComputationTicketID": "RjhDMkI5NEVBODVDM0RCMzJGM0JDQTQxM0Q1RTEyMjY=",
      "ComputationTime": 18,
      "CostUnit": 1,
      "DistanceUnit": 1,
      "ID": 44947,
      "Invalidities": [
 
      ],
      "IsValidResult": true,
      "LoadUnit": 0,
      "OrderCount": 4,
      "OrderSetID": 0,
      "OrganizationID": 0,
      "RouteCount": 2,
      "StationCount": 5,
      "StationSetID": 0,
      "TotalCost": 19.1,
      "TotalDistance": 18.2,
      "TotalLoad": 10,
      "TotalTravelTime": 92,
      "UnservedOrderCount": 0,
      "UserID": 0,
      "VehicleCount": 2,
      "VehicleSetID": 0
    },
    "VRPSolution": {
      "Cost": 19.1,
      "Distance": 18.2,
      "IsValid": true,
      "MaxArrival": "\/Date(1282986840000)\/",
      "MinDeparture": "\/Date(1282983498000)\/",
      "UnServedOrders": [
 
      ],
      "VRPRoutes": [
        {
          "Cost": 9.25,
          "Distance": 8.5,
          "Jobs": [
            {
              "Arrival": "\/Date(1282970640000)\/",
              "Deliveries": [
 
              ],
              "Duration": "PT2M",
              "Leaving": "\/Date(1282983660000)\/",
              "Load": 5,
              "LoadAfter": 5,
              "LoadBefore": 0,
              "LoadWeight": 0,
              "LoadWeightAfter": 0,
              "LoadWeightBefore": 0,
              "LoadVolume": 0,
              "LoadVolumeAfter": 0,
              "LoadVolumeBefore": 0,
              "Pickups": [
                -3,
                -4
              ],
              "StationID": -1,
              "UnLoad": 0,
              "UnLoadWeight": 0,
              "UnLoadVolume": 0,
              "VehicleID": -1
            },
            {
              "Arrival": "\/Date(1282984200000)\/",
              "Deliveries": [
                -4
              ],
              "Duration": "PT2M",
              "Leaving": "\/Date(1282984776000)\/",
              "Load": 0,
              "LoadAfter": 1,
              "LoadBefore": 5,
              "LoadWeight": 0,
              "LoadWeightAfter": 0,
              "LoadWeightBefore": 0,
              "LoadVolume": 0,
              "LoadVolumeAfter": 0,
              "LoadVolumeBefore": 0,
              "Pickups": [
 
              ],
              "StationID": -5,
              "UnLoad": 4,
              "UnLoadWeight": 0,
              "UnLoadVolume": 0,
              "VehicleID": -1
            },
            {
              "Arrival": "\/Date(1282985100000)\/",
              "Deliveries": [
                -3
              ],
              "Duration": "PT2M",
              "Leaving": "\/Date(1282985220000)\/",
              "Load": 0,
              "LoadAfter": 0,
              "LoadBefore": 1,
              "LoadWeight": 0,
              "LoadWeightAfter": 0,
              "LoadWeightBefore": 0,
              "LoadVolume": 0,
              "LoadVolumeAfter": 0,
              "LoadVolumeBefore": 0,
              "Pickups": [
 
              ],
              "StationID": -4,
              "UnLoad": 1,
              "UnLoadWeight": 0,
              "UnLoadVolume": 0,
              "VehicleID": -1
            },
            {
              "Arrival": "\/Date(1282985886000)\/",
              "Deliveries": [
 
              ],
              "Duration": "PT0S",
              "Leaving": "\/Date(1282985886000)\/",
              "Load": 0,
              "LoadAfter": 0,
              "LoadBefore": 0,
              "LoadWeight": 0,
              "LoadWeightAfter": 0,
              "LoadWeightBefore": 0,
              "LoadVolume": 0,
              "LoadVolumeAfter": 0,
              "LoadVolumeBefore": 0,
              "Pickups": [
 
              ],
              "StationID": -1,
              "UnLoad": 0,
              "UnLoadWeight": 0,
              "UnLoadVolume": 0,
              "VehicleID": -1
            }
          ],
          "Orders": [
            -3,
            -4
          ],
          "Time": "PT31M30S",
          "VehicleID": -1
        },
        {
          "Cost": 9.85,
          "Distance": 9.7,
          "Jobs": [
            {
              "Arrival": "\/Date(1282970640000)\/",
              "Deliveries": [
 
              ],
              "Duration": "PT2M",
              "Leaving": "\/Date(1282983498000)\/",
              "Load": 5,
              "LoadAfter": 5,
              "LoadBefore": 0,
              "LoadWeight": 0,
              "LoadWeightAfter": 0,
              "LoadWeightBefore": 0,
              "LoadVolume": 0,
              "LoadVolumeAfter": 0,
              "LoadVolumeBefore": 0,
              "Pickups": [
                -1,
                -2
              ],
              "StationID": -1,
              "UnLoad": 0,
              "UnLoadWeight": 0,
              "UnLoadVolume": 0,
              "VehicleID": -2
            },
            {
              "Arrival": "\/Date(1282984200000)\/",
              "Deliveries": [
                -1
              ],
              "Duration": "PT2M",
              "Leaving": "\/Date(1282985676000)\/",
              "Load": 0,
              "LoadAfter": 3,
              "LoadBefore": 5,
              "LoadWeight": 0,
              "LoadWeightAfter": 0,
              "LoadWeightBefore": 0,
              "LoadVolume": 0,
              "LoadVolumeAfter": 0,
              "LoadVolumeBefore": 0,
              "Pickups": [
 
              ],
              "StationID": -2,
              "UnLoad": 2,
              "UnLoadWeight": 0,
              "UnLoadVolume": 0,
              "VehicleID": -2
            },
            {
              "Arrival": "\/Date(1282986000000)\/",
              "Deliveries": [
                -2
              ],
              "Duration": "PT2M",
              "Leaving": "\/Date(1282986120000)\/",
              "Load": 0,
              "LoadAfter": 0,
              "LoadBefore": 3,
              "LoadWeight": 0,
              "LoadWeightAfter": 0,
              "LoadWeightBefore": 0,
              "LoadVolume": 0,
              "LoadVolumeAfter": 0,
              "LoadVolumeBefore": 0,
              "Pickups": [
 
              ],
              "StationID": -3,
              "UnLoad": 3,
              "UnLoadWeight": 0,
              "UnLoadVolume": 0,
              "VehicleID": -2
            },
            {
              "Arrival": "\/Date(1282986840000)\/",
              "Deliveries": [
 
              ],
              "Duration": "PT0S",
              "Leaving": "\/Date(1282986840000)\/",
              "Load": 0,
              "LoadAfter": 0,
              "LoadBefore": 0,
              "LoadWeight": 0,
              "LoadWeightAfter": 0,
              "LoadWeightBefore": 0,
              "LoadVolume": 0,
              "LoadVolumeAfter": 0,
              "LoadVolumeBefore": 0,
              "Pickups": [
 
              ],
              "StationID": -1,
              "UnLoad": 0,
              "UnLoadWeight": 0,
              "UnLoadVolume": 0,
              "VehicleID": -2
            }
          ],
          "Orders": [
            -1,
            -2
          ],
          "Time": "PT35M6S",
          "VehicleID": -2
        }
      ]
    }
  },
  "Message": null,
  "ReturnCode": 0,
  "Success": true,
  "success": true
}