Orders - v1 - tr

Açıklama

Bu servis, optimizasyonda kullanılacak siparişleri set eder.

Input

 1. apiKey: logvrp.com web sitesinde, "API Key Yönet" butonununa tıklayarak, API anahtarınıza ulaşabilirsiniz.
 2. computationTicketIDTicket servisini kullanarak alabilirsiniz.
 3. completeOrderSet: Optimizasyonda kullanılacak siparişler.
  1. OrderSet: Order (Sipariş) Set bilgisi. Sadece bilgi amaçlıdır, değer önemli değildir.
   1. ID: İstasyon Set ID. 0 kullanabilirsiniz.
   2. SetName: İstasyon Set İsmi.
   3. RelatedStationSetID: İstasyon Set ID (Siparişlerin oluşturulma aşamasında yaratılan). 0 kullanabilirsiniz.
   4. OrganizationID: 0 kullanabilirsiniz.
   5. CreatorUserID: 0 kullanabilirsiniz.
   6. CreatorUserName:  "", boş string kullanabilirsiniz.
   7. CreationTime:  "", boş string kullanabilirsiniz.
   8. LastUpdatedUserID: 0 kullanabilirsiniz.
   9. LastUpdatedTime: "", boş string kullanabilirsiniz.
   10. DataCount: Siparişlerin toplam sayısını belirtin.
   11. IsDeleted: false kullanabilirsiniz.
  2. Orders: Bu parametre bir siparişler Array'idir. Bir sipariş aşağıdakileri içerir:
   1. ID: Order ID. integer bir değerdir. Verilen Array içerisinde tekil olmalıdır!
   2. UID: User Order ID. "", boş string kullanabilirsiniz.
   3. FI: From Station ID. integer bir değerdir. Stations servisinde verilen istasyon ID lerinden biri olmalıdır.
   4. TI: To Station ID. integer bir değerdir. Stations servisinde verilen istasyon ID lerinden biri olmalıdır.
   5. LT: Load Type. integer bir değerdir. Bilinen değerler: 1-Parcel, 2-Passenger, 3-Liquid, 4-Gravel, 5-Frozen, 6-Flammable, 7-Grabage, 8- Garbage, 9-Fragile, -1-CustomType
   6. A: Order Amount. float pozitif sayıdır.
   7. V: Volume. şimdilik kullanılmamaktadır.0 kullanabilirsiniz.
   8. W: Weight. şimdilik kullanılmamaktadır. 0 kullanabilirsiniz.
   9. LD: Loading duration. ISO string cinsinden süre, formatı: "PxDTyHzM" (x günler, y saatler, z dakikalar).linki kontrol ediniz: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-2-20010502/#duration
   10. UD: Boşaltma süresi. ISO string cinsinden süre, formatı: "PxDTyHzM" (x günler, y saatler, z dakikalar). linki kontrol ediniz: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-2-20010502/#duration
   11. T1: Minimum teslim alma tarih ve zamanı. teslim alma zaman penceresi bu değerle başlatılır. string formatında, "\/Date( t ) \/",  "t"  the Unix epoch ise.
   12. T2: Maximum teslim alma tarih ve zamanı. teslim alma zaman penceresi  bu değerle sonlandırılır. string formatında, "\/Date( t ) \/", "t" the Unix epoch ise.
   13. T3: Minimum teslim etme tarih ve zamanı. teslim etme zaman penceresi bu değerle başlatılır. string formatında, "\/Date( t ) \/",  "t"  the Unix epoch ise.
   14. T4: Maximum teslim etme tarih ve zamanı. teslim etme zaman penceresi bu değerle sonlandırılır. string formatında, "\/Date( t ) \/",  "t"  the Unix epoch ise.
   15. IsDeleted: false kullanabilirsiniz.
   16. Priority: (YENİ) Integer. Siparişlerin öncelik ya da önem değeri. Değer arttıkça önemi ya da önceliği artar. Sıfır ya da sıfırdan büyük olmalı.

Output

Data: Result data
Message: Output mesajı
ReturnCode: Return code çıktısı. Eğer "Success"  true değilse değeri kontrol ediniz.
Success: Hata ve beklenmedik durumlarla karşılaşılması durumunda bu değer false olur.
success: Success ile aynıdır.

REST - JSON

URL
Input
Body
{
  "apiKey": "API anahtarınız",
  "computationTicketID": "hesaplama için gerekli olan ticket id'niz",
  "completeOrderSet": {
    "OrderSet": {
      "ID": 0,
      "SetName": "",
      "RelatedStationSetID": 0,
      "OrganizationID": 0,
      "CreatorUserID": 0,
      "CreatorUserName": "",
      "CreationTime": "2012-09-15 00:00:00",
      "LastUpdatedUserID": 0,
      "LastUpdatedTime": "2012-09-15 00:00:00",
      "DataCount": 0,
      "IsDeleted": false
    },
    "Orders": [
      {
        "ID": "-1",
        "UID": "ORD-185",
        "FI": "-1",
        "TI": "-2",
        "LT": 1,
        "A": 2,
        "V": 0,
        "W": 0,
        "LD": "P0DT0H1M",
        "UD": "P0DT0H2M",
        "T1": null,
        "T2": null,
        "T3": "\/Date(1282984200000)\/",
        "T4": "\/Date(1282985100000)\/",
        "D": false,
        "Priority": 0
      },
      {
        "ID": "-2",
        "UID": "ORD-186",
        "FI": "-1",
        "TI": "-3",
        "LT": 1,
        "A": 3,
        "V": 0,
        "W": 0,
        "LD": "P0DT0H1M",
        "UD": "P0DT0H2M",
        "T1": null,
        "T2": null,
        "T3": "\/Date(1282986000000)\/",
        "T4": "\/Date(1282986900000)\/",
        "D": false,
        "Priority": 0
      },
      {
        "ID": "-3",
        "UID": "ORD-187",
        "FI": "-1",
        "TI": "-4",
        "LT": 1,
        "A": 1,
        "V": 0,
        "W": 0,
        "LD": "P0DT0H1M",
        "UD": "P0DT0H2M",
        "T1": null,
        "T2": null,
        "T3": "\/Date(1282985100000)\/",
        "T4": "\/Date(1282986000000)\/",
        "D": false,
        "Priority": 0
      },
      {
        "ID": "-4",
        "UID": "ORD-188",
        "FI": "-1",
        "TI": "-5",
        "LT": 1,
        "A": 4,
        "V": 0,
        "W": 0,
        "LD": "P0DT0H1M",
        "UD": "P0DT0H2M",
        "T1": null,
        "T2": null,
        "T3": "\/Date(1282984200000)\/",
        "T4": "\/Date(1282985100000)\/",
        "D": false,
        "Priority": 0
      }
    ]
  }
}
Headers
Content-Type: application/json

 

Method:
 
POST 
 
Output
Response
{
  "Data": null,
  "Message": null,
  "ReturnCode": 0,
  "Success": true,
  "success": true
}