Optimization - v1 - tr

Açıklama

Bu servis, belirlenmiş olan optimizasyon parametreleri ve algoritmayı kullanılarak optimizasyon hesaplatmayı başlatır.

Input

 1. apiKey: logvrp.com web sitesinde, "API Key Yönet" butonununa tıklayarak, API anahtarınıza ulaşabilirsiniz.
 2. computationTicketID: Ticket servisini kullanarak alabilirsiniz.
 3. computationParameters: Optimizasyon için kullanılan parametreler. null olarak set edilirse, hesabınızda kaydedilmiş olan parametreler kullanılır.
  1. userID: kullanıcı ID'si.
  2. avoidRegions: şimdilik kullanılmamaktadır.Daha sonraki versiyonlar içindir...
  3. currencyID: Döviz birim ID'si. Değerler: 1-USD, 2-EUR, 3-GBP, 4-CAD, 5-AUD, 6-JPY, 7-INR, 8-TRY, 0-OTHER
  4. distanceUnitID: Mesafe birim ID'si. Değerler: 1-Km, 2-Mile
  5. optimizationGoal: Optimizasyon kriteri (amacı). Değerler: 0-Balance, 1-Cost, 2-Distance, 3-TotalTime, 4-RouteCount 5-VehicleDecision
  6. useCFDinAlg: kuş uçuşu. true veya false.
  7. splitDeliveryPickupVehicles: Bazı araçları sadece dağıtım, bazıların sadece toplama işleri ile görevlendirme. true or false.
  8. avoidHighways: Otoyollardan kaçın. true veya false.
  9. avoidTolls: Ücretli yol ve geçişlerden kaçın. true veya false.
  10. vehicleEndOfDayLocation: aracın durma lokasyonu. Değerler: 1-None, 2-StartingStation, 3-StoppingStation
  11. visitStationsOnce: İstasyonları sadece bir kez ziyaret et. true veya false
  12. partitionByLocations: true olarak set edilirse, birbirine yakın lokasyonları aynı rotada gruplamaya çalışır.
  13. allowDepotRevisitBySameVehicle: true olarak set edilirse, araç depoya döner ve diğer rotaları işleme alır. Gidiş - Dönüş gibi.
  14. maxDistancePerROute: Maximum mesafe (her rota için). pozitif değerdir. 0 olarak set edilirse, dikkate alınmayacaktır.
  15. maxContinuousRideTime: Max sürekli yolculuk süresi.pozitif değerdir. 0 olarak set edilirse, dikkate alınmayacaktır.
   1. hour (saat)
   2. minute (dakika)
  16. maxWorkTimeInDay: Max çalışma zamanı (günlük).pozitif değerdir. 0 olarak set edilirse, dikkate alınmayacaktır.
   1. hour (saat)
   2. minute (dakika)
  17. minPauseTime: Minimum mola zamanı. pozitif değerdir. 0 olarak set edilirse, dikkate alınmayacaktır.
   1. hour (saat)
   2. minute (dakika)
  18. maxNumberOfRoutes: Maximum rota sayısı. pozitif değerdir. 0 olarak set edilirse, dikkate alınmayacaktır.
  19. maxRouteDuration: Maximum rota süresi. pozitif değerdir. 0 olarak set edilirse, dikkate alınmayacaktır.
   1. day (gün)
   2. hour (saat)
   3. minute (dakika)
  20. maxStopsPerRoute: Maximum durak sayısı (her rota için). pozitif değerdir. 0 olarak set edilirse, dikkate alınmayacaktır.
  21. availableHoursList: mevcut saat listesi
   1. weeklyWorkingTime: haftalık çalışma zamanı. Bu parametre, pazartesiden pazara 7 günlük çalışma saatleri içindir.Günlük çalışma saatleri şunları içerir:
    1. P1: Günlük periyod. pozitif değerdir. 0 olarak set edilirse, dikkate alınmayacaktır.
     1. start (başlama)
      1. hour (saat)
      2. minute (dakika)
     2. end (son verme)
      1. hour (saat)
      2. minute (dakika)
    2. P2: İki günlük periyod.  0 olarak set edilirse, dikkate alınmayacaktır.
     1. start (başlama)
      1. hour (saat)
      2. minute (dakika)
     2. end
      1. hour (saat)
      2. minute (dakika)
   2. holidays (tatiller): tatil günleri. bu parametre holiday nesnesi dizisidir.bir tatil nesnesi şunları içerir:
    1. SD: Başlama günü. string formatındadır. "\/Date( t ) \/", where "t"  the Unix epoch ise.
    2. ED: sonlanma verisi. string formatındadır. "\/Date( t ) \/", where "t"  the Unix epoch ise.
 4. algorithmID: Algorithm ID optimizasyon için kullanılır. Mevcut değerler: 1-Modified Jan Dethloff's Alg., 2-Modified Adaptive Largescale Neighbourhood Search

Output

Data: yaklaşık olarak optimizasyonun kaç saniye süreceğini bildiren parametredir. belirtilen süre kadar beklemelisiniz.("Result" servisinden yanıt alana kadar)
Message: Output mesajı
ReturnCode: Return code çıktısı. Eğer "Success"  true değilse değeri kontrol ediniz.
Success: Hata ve beklenmedik durumlarla karşılaşılması durumunda bu değer false olur.
success: Success ile aynıdır.

 

REST - JSON

URL
Input
Body
{
  "apiKey": "API anahtarınız",
  "computationTicketID": "hesaplama için gerekli olan ticket id'niz",
  "computationParameters": {
    "userID": 0,
    "avoidRegions": null,
    "currencyID": 1,
    "distanceUnitID": 1,
    "optimizationGoal": 1,
    "useCFDinAlg": false,
    "splitDeliveryPickupVehicles": false,
    "avoidHighways": false,
    "avoidTolls": false,
    "vehicleEndOfDayLocation": 1,
    "visitStationsOnce": true,
    "partitionByLocations"true,
    "allowDepotRevisitBySameVehicle"false,
    "maxDistancePerRoute": "0",
    "maxContinuousRideTime": {
      "hour": "0",
      "minute": "0"
    },
    "maxWorkTimeInDay": {
      "hour": "0",
      "minute": "0"
    },
    "minPauseTime": {
      "hour": "0",
      "minute": "0"
    },
    "maxNumberOfRoutes": "0",
    "maxRouteDuration": {
      "day": "0",
      "hour": "0",
      "minute": "0"
    },
    "maxStopsPerRoute": "0",
    "availableHoursList": {
      "weeklyWorkingTime": [
        {
          "P1": {
            "start": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            },
            "end": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            }
          },
          "P2": {
            "start": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            },
            "end": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            }
          }
        },
        {
          "P1": {
            "start": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            },
            "end": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            }
          },
          "P2": {
            "start": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            },
            "end": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            }
          }
        },
        {
          "P1": {
            "start": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            },
            "end": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            }
          },
          "P2": {
            "start": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            },
            "end": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            }
          }
        },
        {
          "P1": {
            "start": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            },
            "end": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            }
          },
          "P2": {
            "start": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            },
            "end": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            }
          }
        },
        {
          "P1": {
            "start": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            },
            "end": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            }
          },
          "P2": {
            "start": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            },
            "end": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            }
          }
        },
        {
          "P1": {
            "start": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            },
            "end": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            }
          },
          "P2": {
            "start": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            },
            "end": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            }
          }
        },
        {
          "P1": {
            "start": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            },
            "end": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            }
          },
          "P2": {
            "start": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            },
            "end": {
              "hour": "00",
              "minute": "00"
            }
          }
        }
      ],
      "holidays": [
 
      ]
    }
  },
  "algorithmID": 1
}
Headers
Content-Type: application/json

 

Method:
 
POST 
 
Output
Response
{
  "Data": 261,
  "Message": null,
  "ReturnCode": 0,
  "Success": true,
  "success": true
}