DurationMatrix - v1 - tr

Açıklama

Bu servis, optimizasyonda kullanılacak istasyonların arasındaki süreleri set eder.

Input

  1. apiKey: logvrp.com web sitesinde, "API Key Yönet" butonununa tıklayarak, API anahtarınıza ulaşabilirsiniz.
  2. computationTicketIDTicket servisini kullanarak alabilirsiniz.
  3. durationMatrix: İstasyonlar arasındaki süre matrisidir. Girmek istediğiniz herhangi bir değer yoksa null geçebilirsiniz. Değerleri kendisniz belirlemek isterseniz, bir m x m matrisi tanımlayın, (m istasyonların toplam sayısı) (depo istasyonu da dahil). sn cinsinden double süre değerleri dizisidir. Dizinin ilk üyesi ilk istasyondan diğer tüm istasyonlara olan sürelerdir.

Output

Data: Result data
Message: Output mesajı
ReturnCode: Return code çıktısı. Eğer "Success"  true değilse değeri kontrol ediniz.
Success: Hata ve beklenmedik durumlarla karşılaşılması durumunda bu değer false olur.
success: Success ile aynıdır.

 

REST - JSON

 
URL
Input
Body
Değer girmek istemezseniz null bırakabilirsiniz.
{
  "apiKey""API anahtarınız",
  "computationTicketID""hesaplama için gerekli olan ticket id'niz",
  "durationMatrix": null
}
 
Değer girmek isterseniz 5x5 matrix için örnek:
{
  "apiKey": "API anahtarınız",
  "computationTicketID": "hesaplama için gerekli olan ticket id'niz",
  "durationMatrix": [
    [
      "0",
      "394",
      "405",
      "335",
      "378"
    ],
    [
      "356",
      "0",
      "176",
      "767",
      "649"
    ],
    [
      "412",
      "189",
      "0",
      "713",
      "657"
    ],
    [
      "375",
      "762",
      "718",
      "0",
      "194"
    ],
    [
      "303",
      "641",
      "650",
      "187",
      "0"
    ]
  ]
}
Headers
Content-Type: application/json

 

Method:
 
POST 
 
Output
Response
{
  "Data": null,
  "Message": null,
  "ReturnCode": 0,
  "Success": true,
  "success": true
}