DistanceMatrix - v1 - tr

Açıklama

Bu servis, optimizasyonda kullanılacak istasyonların arasındaki mesafeleri set eder.

Input

  1. apiKey:  logvrp.com web sitesinde, "API Key Yönet" butonununa tıklayarak, API anahtarınıza ulaşabilirsiniz.
  2. computationTicketIDTicket servisini kullanarak alabilirsiniz.
  3. distanceMatrix: İstasyonlar arasındaki mesafe matrisidir. Girmek istediğiniz herhangi bir değer yoksa null geçebilirsiniz. Değerleri kendiniz belirlemek isterseniz, bir m x m matrisi tanımlayın, (m istasyonların toplam sayısı) (depo istasyonu da dahil) km cinsinden mesafeler arası noktaların float değerleri dizisidir. Dizinin ilk üyesi ilk istasyondan diğer tüm istasyonlara olan mesafelerdir.

Output

Data: Result data
Message: Output mesajı
ReturnCode: Return code çıktısı. Eğer "Success"  true değilse değeri kontrol ediniz.
Success: Hata ve beklenmedik durumlarla karşılaşılması durumunda bu değer false olur.
success: Success ile aynıdır.

REST - JSON

URL
Input
Body
Değer girmek istemezseniz null bırakabilirsiniz.
{
  "apiKey""API anahtarınız",
  "computationTicketID""hesaplama için gerekli olan ticket id'niz",
  "distanceMatrix": null
}
 
Değer girmek isterseniz 5x5 matrix için örnek:
{
  "apiKey": "API anahtarınız",
  "computationTicketID": "hesaplama için gerekli olan ticket id'niz",
  "distanceMatrix": [
    [
      "0.0",
      "3.9",
      "4.0",
      "3.7",
      "3.0"
    ],
    [
      "3.9",
      "0.0",
      "1.8",
      "7.6",
      "6.4"
    ],
    [
      "4.0",
      "1.8",
      "0.0",
      "7.1",
      "6.5"
    ],
    [
      "3.7",
      "7.6",
      "7.1",
      "0.0",
      "1.8"
    ],
    [
      "3.0",
      "6.4",
      "6.5",
      "1.8",
      "0.0"
    ]
  ]
}
Headers
Content-Type: application/json

 

Method:
 
POST 
 
Output
Response
{
  "Data": null,
  "Message": null,
  "ReturnCode": 0,
  "Success": true,
  "success": true
}